สาย C จะมาแว้ว!!!!!!

posted on 29 Jun 2011 18:31 by godatom
สาย C คือสกิลขั้นสูงของแต่ละเผ่าีที่จะเปิดให้อัพเมื่อตัวละครตัวนั้นๆมี ระดับ 55 ขึ้นไป
โดยสาย C นั้นจะแบ่งออกเป็นหลักๆ 4 สายนั้นคือ
Support Basic Skill - สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย Basic ของเผ่านั้นๆ
Support A Route Skill - สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย A ของเผ่านั้นๆ
Support B Route Skill - สกิลสายนี้จะเป็นสกิลที่ช่วยเสริมพลังให้ สาย B ของเผ่านั้นๆ
Unique Skill - สกิลสายนี้มักจะเป็น Active Skill ที่เพิ่มเข้ามา

เนื่องจากสกิลของสาย C นั้น ทรงพลังกว่าสกิลเก่าๆมาก ผู้เล่นจำเป็นต้องเสีย Point ในการ อัพสกิลแต่ละสกิลสูงถึง 5 Point

 
 
 
หมาป่า
Basic
Blade Wave - ทำให้การโจมตีปกติของหมาป่าเกิดคลื่นดาบเพิ่มระยะโจมตีให้การโจมตีปกติ
Weapon Technician - เพิ่ม %การติด Effect จากอาวุธเป็นสองเท่า Ex Plague จากอาวุธ เดิทโอกาสติด 6% จะกลายเป็น 12%
Fortitude - ลดระยะเวลาของสถานะทางลบลง 50%
SecretArt - ลด Cd ของสกิลหมาป่าลง 20%
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats) 
 
 
ไบสัน
Basic
Guts - เพิ่มระยะ Hold Charge เป็น 2เท่า และทำให้ไบสันไม่ได้รับ Ko ระหว่างชาร์ต
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
AspectOfTheHorde - เพิ่มไบสันเงาออกมาด้านข้างให้กับท่า Slam และ Trample เพื่อเพิ่มระยะ เมื่อมี sp เกิน 60

B
TitanicWave - เพิ่มคลื่นพลังที่วิ่งไปตามพื้นกับให้ EarthRupture และ EarthSmash อีก 4


 
 
 
 
 
แพนด้า
Basic
Aura Burst - ทำให้การโจมตีครั้งสุดท้ายของ แพนด้าระเบิดเพื่อทำความเสียหายรอบตัว
HighResistance - เพิ่มโอกาสที่แพนด้าจะาป้องกัน สถานะผิดปกติอีก 10%
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
QiBurst - หลังชาร์ต QiStrike สำเร็จแพนด้าจะระเบิดพลังเพื่อสร้างความเสียหายรอบตัวด้วยความแรง 1/2 ของ QiStrike
WallCrush - มีโอกาสที่ทำให้ท่าทุ่มลดBonus Def เป้าหมายลง 50% (10sec)
WeakFinder - มีโอกาสทำให้การโจมตีปกติและสกิลสาย A สร้าง Ko สองเท่า (50% CurrentSp)
LimitRelease - ลด Cd ของสกิลสาย A เมื่ออยู่ใน สถาณะ Ashura ลง 50%

B
DrunkenMaster - +Evade และ ลดDmg ของแพนด้า ตอนติดสถาณะ Drunk ตามSp (+45%, -25% current Sp)
Static -ทำให้สามารถสกัดจุดเป้าหมายที่กำลังโจมตีอยู่ได้ และเพิ่ม % ของ DeathBlow อีก 10%
Regeneration - ทำให้ผลการฟื้นฟูของ SacredSageTechnic เป็น 400 และทำให้ผลการฟื้นฟูของ MysticSage เพิ่มขึ้นตามค่า Tal 
 
 
วาฬ
Basic
Tidal Blade - เพิ่มระยะการโจมตีครั้งสุดท้ายของวาฬ 3เท่า
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
MasterCulinary - วาฬได้รับStatus 30% จาก Base Status จากเป้าหมายที่อม (Max Lv+100)

C
BowlingWhale - ม้วนตัวเพื่อกลิ้งทันเป้าหมายที่อยู่ในเส้นทาง 
 
 
แมว
Basic
Focus Mind - +10 Dmg และเพิ่มจำนวนครั้งการโจมตีของท่าชาร์ตเป็น 2 เท่า Ex จาก 6 ครี่งเพิ่มเป็น 12 ครั้ง

A
RollTheDice - ให้สถานะทำความเสียหายให้เป้าหมาย 20 dmg ทุก 1 วินาที จนกว่าแมวจะทอยได้ต่ำกว่า 20% 
 
 
กิ้งก่า
Basic
Weapon Expert - เพิ่มระดับของ Weapon Effect อีก 1 ขั้น ex Burn 2 จาก Salamander Bow กลายเป็น Burn 3
Silent Walk - ทำให้กิ้งก่าสามารถเดินระหว่างชาร์ตด้วยความเร็ว 30% ของปกติ และลดเวลชาร์ตลงเหลือ2/3
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
FocusFire- สุ่มยิงธนูออกไปยังเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในรัศมีด้านหน้า (24 hit)
MirrorImage - เมื่อผู้เล่นใช้ PerfectBlend หรือ cAttack จะทิ้งจุดหลอกไว้ตรงจุดที่หายตัวและลบจุดจริงของกิ้งก่าออกไป (2sec)
DeadlyVenom - กดใช้เพื่อให้กิ้งก่าสามารถ stack poison ได้ถึงระดับ7 (69/4 dps)


B
KillerStrike - +Dmg ของ FatalStrike ขึ้น 75% และเพิ่มจำนวนครั้งที่ยิงได้เป็น 10ครั้ง


C


 
 
 
ตุ่น
Basic
Explosion - +dmg ของการโจมตีปกติ 15% และทำให้เป้าหมายได้รับความเสียหายเท่ากันในทุกระยะของแรงระเบิด
AdvanceReload - ทำให้การลบ cooldown มีผลต่อสาย C
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
MineDetonator - ทำให้กับระเบิดทั้งหมดขึ้นพร้อมกัน ทำความเสียหายในระยะสามเท่าของปกติ
ForceMine - เพิ่มแรงผลังของระเบิดทุกชนิด
MortalDrop - ทำให้กระสุนของ Mortal Shot เป็นวิถีติดตามเป้าหมาย
Bomb Mastery - ลด Cd ของสกิลระเบิดทุกชนิดลง 10%
Flash - เพิ่มค่า Ko ของ StunMine และ StunGranade จาก 25% ของ Lck
FlameTower - เพิ่มความเร็วในการหมุนป้อมปืนอีก 50% และ เพิ่มเวลาอีก 2Sec
SmartShell2 - เพิ่มความแรงของสกิล SmartShell ตามค่า Tal
Genocide - วางระเบิดเวลาที่ระเบิดหลังจาก 60 วินาที ทำร้ายศัตรูและเพื่อน ทุกคนในรัศมี (250 dmgx10) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Detonate ได้

B
BarrelBomb - ทำให้ BarrelBot ระเบิดทำร้ายเป้าหมายศัตรูโดยรอบเมื่อตายหรือเมื่อกดใช้ (400 dmg, 3 sec delay)
BarrelUpgrade - เปลี่ยน AutoGyroGun และ BarrelBot เป็น AutoGallonGun และ GallonBot
GigaWeapon - เพิ่ม Ko จาก MegaPunch และ MegaHammer เป็น 2 เท่า
GyroChopper - เพิ่มความเร็วของใบพัดอีก 1 และทำให้สามารถบังคับทิศทางระหว่างใช้สกิลได้
RocketLuncher - เพิ่มจำนวนมิซไซน์ที่ยิงออกไปอีกเท่าตัว และ+10Dmg
PerfectSyncho - เพิ่มค่า atk และ def ให้กับของที่สร้างทั้งหมด จาก 50%Tal ของตุ่น
ShinKingKaiser - สร้างหุ่นไคเซอร์ขั้นสูงสุด


C
AssistDrone - สร้างโดรนสนับสนุนที่จะช่วยโจมตีศัตรูที่ตุ่นลอคเป้าไว้ (20Dgmx2/4Sec)
Bombardier - เรียกบอลลูนทิ้งระเบิดออกมาสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงตามเส้นทางที่มันค่อยๆบินผ่าน
HyperMortar - สร้างป้อมปืนขนาดยักษ์ที่ยิงกระสุนระยะไกลใส่เป้าหมายทุก 45 วินาที
TailCatapult - ใช้ผู้เล่นฝั่งตัวเองเป็นกระสุดเพื่อโจมตีศัตรูสร้างความเสียหายตามน้ำหนัก


 
 
 
 
 
กระต่าย
Basic
Bounce Shot - ทำให้ปืนไรเฟิลของกระต่ายสามารถยิงชิ่งกับเป้าหมายที่กระทบได้
Dead Shot - เมื่อลอคส่วนหัวของเป้าหมายเป็นเวลา 3sec จะเพิ่มดาเมจและมีโอาสติด Instant Kill
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
Extra Potion - เพิ่มจำนวนขวดยาที่โปรยลงพื้นเป็น 5 ขวด
Sticky Shot - ยิง Sticky Gum ใส่เป้าหมาย

B
Gun Mastery - ลด CD ของสกิลปืนทุกสกิลลง 10% 
 
 
ลิง
Basic
ฺPact Expert - เพิ่ม Mp ที่ได้รับจาก UnSummon 25% และลด Hate ที่เกิดจากสกิล ReleaseSummon ลง 50%
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
Phoenix5 - เรียก ฟีนิกส์ระดับ 5 ออกมาช่วยต่อสู้
Fire Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย A 10%

B
Gadina 5 - เรียก Gadina ระดับ 5 ออกมาช่วยต่อสู้
Earth Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย B 10%

C
Phoenix Armor - รวมร่างกับนกฟีนิกส์ 5 เปลี่ยนการโจมตีเป็นระยะไกลและทำความเสียหายแก่ศัตรูในระยะประชิด
Gadina Armor - รวมร่างกับกับกาดิน่า 5 ทำให้ลิงติดสถาณะอมตะชั่วขณะ 
 
 
เพนกวิน
ฺBasic
Spread Shot - ทำให้การโจมตีปกติของเพนกวินแตกออกเป็นสามแฉกเมื่อกระทบกำแพงหรือเป้าหมาย
Mana Field - ทำให้ท่าชาร์ตของเพนกวิ้นส่งผลถึง สมาชิกในปาร์ตี้ที่อยู่ใกล้เคียง
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
Astral Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย A อีก 10% A
WishUponStar - เพิ่มจำนวนการตกของ FallingStar และ FallingComet ขึ้นอีก 1-2 ครั้ง และ +20Dmg
EndofEarth - เมื่อเพนกวินมี Sp มากกว่า 70 จะทำให้ระยะการทำลาายของ Meteora กว้างขึ้น 2 เท่า และ +100Dmg

B
Ice Mastery - เพิ่มพลังโจมตีของสกิลสาย B อีก 10%
FreezingAura - ให้โอกาส iceShield แผ่รังสีความเย็นออกมาแช่แข็งเป้าหมายโดยรอบ ทุกครั้งที่โดนตี (20%)
IceField - เปลี่ยน IceBlock ในสนามให้กลายเป็นแอ่งน้ำแข็ง สร้าง 10ko/s และมีโอกาส 10%ที่จะล้มทันที
EyeofStrom - สร้าง Blizzard รอบตัวเพนกวินและ +Def ให้เพนกวิน30แต่ระหว่างนั้นเพนกวินไม่สามารถขยับได้
FrostNova - ทำให้ผู้เล่นที่ถูกแช่แข็งด้วย ArcticEmperor ไม่สามารถโจมตีหรือใช้สกิลได้และสร้างความเสียหายเพิ่มอีก 20Dmg

C
MysticTrance - ทำให้สกิลต่อไป2สกิลของเพนกวินแรงขึ้น 2 เท่าแต่ต้องเสีย Mp มากขึ้น 2.5
AstralFreeze - หยุดทุกอย่างในฉากยกเว้นเพนกวิ้นไว้กับที่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง (6 sec)
Magic Shield- สร้างเกราะเวทย์ที่แบ่งความเสียหายครึ่งหนึ่งที่ได้รับไปที่mpแก่เป้าหมาย (4Dmg:1Mp) ไม่สามารถใช้ร่วมกับ IceShield ได้ 
 
 
แกะ
ฺBasic
Homing Light - เปลี่ยนการโจมตีปกติของแกะเป็น Homing และจะพื้นฟู Hp ผู้เล่นรอบตัวแกะทุกครั้งที่ทำความเสียหายด้วยการโจมตีปกติ
Divine Power - เพิ่ม Max Dmg ของท่าชาร์ตอีก 200
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)

A
Healing Chain - ทำให้สกิล ฮีลของแกะสามารถ Chain ไปหาคนอื่นได้ 3 ครั้งและทุกครั้งที่ Chain ความแรงจะลดลง 1/2
Gospel - เมื่อแกะมี Sp มากกว่า 60 จะทำให้สกิล Bless มีผลกับผู้เล่นทุกคนในระยะ 15M

B
Levitate - ทำให้สกิล Feather ป้องกันดาเมจจากลาวูและสถาณะทางการเคลื่อนไหวที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับเลเวลของ Feather

C
Light Explosion - เวทที่ระเบิดเพื่อสร้า้งความเสียหาย เมื่อได้รับสกิลโจมตีของแกะ

 
 
 
 

ค้างคาว
Basic
SuperStatPlus - เพิ่มค่าพลังพื้นฐานทั้งหมดขึ้นอีก 10 หน่วย (+10 All Stats)
A
Focus Curse - สาปเพื่อลด Cha เป้าหมายและทำให้เวทคำสาปบทต่อๆไประดับสูงขึ้น 1 ระดับโดยอัตโนมัติ

ฺB
Real Moment - ทำให้การโจมตีปกติของร่างเงามีโอกาสติดผลของ Weapon Effect

C
TaintedShadow - แปลงร่างตัวเองและร่างแยกให้เป็น shade3 ดูดเลือดทุกตัวที่เข้ามาใกล้ (40 dmg/sec)

หมายเหตุ ชื่อและความสามารถของสกิลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
Credit Bigbugstudio

edit @ 29 Jun 2011 18:44:26 by At0m!c|RΣb!rthZ

Comment

Comment:

Tweet

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is needed to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet smart so I'm not 100% certain. Any tips or advice would be greatly appreciated. Appreciate it
http://www.shoessaleme.com/

#1382 By http://www.shoessaleme.com/ (76.164.214.45|76.164.214.45) on 2014-08-16 09:35

Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; we have created some nice practices and we are looking to trade techniques with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.
<a href="http://www.nouveausolde.com/chaussure-converse-mode-11.html" ></a>

#1381 By http://www.nouveausolde.com/chau